Komunikaty - SM Poludnie Gdańsk

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Komunikaty

Informacje odnośnie segregacji znajdują się w zakładce „Administracja Wywóz nieczystościRYNEK  WTÓRNY
OFERTA S.M. „POŁUDNIE”
Od dnia 1 maja 2016 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”  oferuje dla Państwa  usługę  pośredniczenia w obrocie nieruchomościami znajdującymi się w zasobach Spółdzielni.
Naszą ofertę, oprócz niskiej prowizji, wyróżnia rzetelność i oparcie  o ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku nieruchomościami.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą oraz do skorzystania  z usług Spółdzielni celem skuteczniejszej sprzedaży lub bezpiecznego zakupu bądź zamiany mieszkania.
Wkrótce zostanie uruchomiona strona internetowa, na której ukażą się wszystkie oferty.
Tel. 508-462-257, 58/ 670-42-36 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” informuje, że w odpowiedzi na liczne wnioski mieszkańców Spółdzielni, zamierza oddać w dzierżawę boisko przy ulicy L. Okulickiego, które będzie przystosowane do całorocznej gry w tenisa ziemnego, badmingtona, siatkówkę, unihokeja oraz piłkę nożną.
Boisko będzie wykorzystywane także do prowadzenia szkółki tenisowej i organizacji przez  Spółdzielnię imprez takich jak np.: turnieje dla dzieci, Mikołajki, Dzień Dziecka.

Dla członków Spółdzielni będą zastosowane zniżki.


Obecnie boisko to wykorzystywane jest w większości przez osoby będące mieszkańcami pobliskich wspólnot mieszkaniowych i osiedli.
Przypominamy, że korzystanie z naszych obiektów sportowych przy ul. Nad Potokiem i Dywizji Wołyńskiej 25, tj. boiska ze sztuczną nawierzchnią, kortów tenisowych, siłowni zewnętrznej wraz z zapleczem rekreacyjnym, zgodnie Regulaminem, jest bezpłatne dla członków Spółdzielni.
Prosimy członków Spółdzielni o składanie wniosków o wydanie identyfikatorów uprawniających do bezpłatnego korzystania z w/w obiektów.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni oraz przesłać  e-mail do sekretariatu Spółdzielni.Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 26 lutego 2013 roku Rada Nadzorcza Spółdzielni podjęła uchwałę nr 10/RN/13 w sprawie zatwierdzając „Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku rozliczania oraz windykacji wierzytelności wynikających z używania lokali”. Postanowienia przedmiotowego regulaminu wchodzą w życie z dniem 01.03.2013 roku, a z jego treścią można się zapoznać w zakładce AKTY PRAWNE.


Sporządzono na podstawie protokołu Rady Nadzorczej _Dział Organizacyjno-Samorządowy i Kadr_DB

Informacja
o zmianach w regulaminach
korzystania z obiektów sportowych SM „Południe”


Z dniem 1 maja 2012 roku zostały wprowadzone zmiany w zasadach korzystania z obiektów sportowych SM” Południe, tj. boiska sportowego do gry w piłkę nożną, siłowni zewnętrznej wraz placem rekreacyjnym, kortów i boiska wielofunkcyjnego.
Ich wprowadzenie jest podyktowane troską o zwiększenie dostępu mieszkańców do posiadanych obiektów sportowych zwłaszcza w godzinach popołudniowych.
Odstąpiono od komercyjnego udostępniania obiektów.


1. Z w/w obiektów sportowych  mogą korzystać wyłącznie członkowie i mieszkańcy SM „Południe”.
2. Korzystanie z obiektów jest nieodpłatne.
3. Wprowadzono identyfikatory uprawniające do korzystania z wymienionych obiektów.
4. Rezerwacji kortów i grupowego korzystania z boiska / gry drużynowe /

   
należy dokonywać pod nr. telefonu 608 312 437
  
Osoby chętne prosimy o złożenie wniosku o wydanie identyfikatora  w sekretariacie Spółdzielni lub drogą emailową
.


We wniosku należy podać imię i nazwisko, numer członkowski, adres zamieszkania oraz osoby współzamieszkujące pod podanym adresem.

Z uaktualnionymi regulaminami korzystania z obiektów sportowych można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni.Przypominamy, że każdy lokal /mieszkalny, użytkowy, garaż, miejsce postojowe/ w spółdzielni ma przydzielony indywidualny numer ewidencyjny. Numer ten jest widoczny w górnym lewym rogu niniejszego wymiaru opłat wytłuszczoną czcionką. Dokonując wpłat na r-k bankowy spółdzielni należy w treści przelewu posługiwać się wyłącznie tym numerem w sposób następujący np.:

Jan Kowalski nr ewid. XXXXXXX opłata  eksploatacyjna lub / co, woda,  odsetki, faktura / za m-c

Osoby posiadające kilka lokali  dokonując wpłat łącznych winny  w treści przelewu umieszczać  powyższe informacje dla każdego lokalu osobno lub dokonywać osobnych  przelewów dla każdego lokalu.
Brak opisów na przelewie uniemożliwi a prawidłowe zaksięgowanie dokonanej wpłaty.
Przypominamy również o terminowym dokonywaniu wpłat do 15-go każdego miesiąca z góry na rachunek  spółdzielni. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na r-k bankowy spółdzielni.

Inne informacje:


Informacje Zarządu o ograniczeniu czasowym korzystania z boiska sportowego w okresie jesienno-zimowym


Informacja Związku Rewizyjnego SM RP w sprawie oprotestowania działań w sprawie likwidacji spółdzielni mieszkaniowych. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego