Mieszkania - rynek pierwotny - SM Poludnie Gdańsk

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Mieszkania - rynek pierwotny

 

Spółdzielnia w czerwcu 2020 roku rozpoczęła realizację  zadania inwestycyjnego  na terenie znajdującym się pomiędzy ulicami Zygmunta Rumla  i  Antoniego Antczaka, z terminem realizacji 2020 – 2024. 
Realizacja zadania inwestycyjnego została rozpoczęta od budowy budynku nr 4 jedn.”P-P” przy ulicy Zygmunta Rumla 12. W budynku tym zaprojektowano 28 lokali.
Inwestycję tworzą  trzy 3,5-piętrowe, 3-klatkowe budynki mieszkalne o  nr budowlanym 3, 4, 5 jedn. ”P-P” wznoszone w technologii tradycyjnej, z dachem stromym, krytym blachą płaską .  
Wszystkie mieszkania w budynkach na kondygnacji parteru posiadają ogródki  z prawem do wyłącznego korzystania, wszystkie pozostałe słoneczne balkony. 
Podnosząc komfort przyszłych mieszkańców w budynkach zaprojektowano wielostanowiskowe hale garażowe, windy, komórki lokatorskie oraz suszarnie, wózkarnie i pomieszczenia na rowery.  
Na terenie inwestycji  usytuowano miejsca postojowe naziemne,  place  zabaw oraz wyznaczone miejsca ze stojakami na rowery. Pomiędzy budynkami  przewidziano tereny zielone oraz  ogrody deszczowe.
Standard i jakość wykończenia budynków z pewnością spełnią oczekiwania naszych Klientów. Zaprojektowano jasna elewacje, szlachetne materiały wykończeniowe oraz eleganckie strefy wejścia .

W ofercie znajduje się łącznie 96 lokali mieszkalnych o w różnorodnych metrażach od 37 do ponad 85 m², lokale 1, 2, 3, 4– pokojowe.

 
Koncepcja projektu  zagospodarowania terenu  dla budynku nr 4 jedn. ”P-P”


Elewacja budynku nr 4 jedn. ”P-P”


Dziennik budowy 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Gdańsku informuje, że otrzymała ostateczną Decyzję nr WUiA-V.6740.1383-3.2019.IG.276863 wydaną 01.06.2020 roku  pozwolenia na budowę budynku o numerze budowlanym 4 przy ulicy Zygmunta Rumla 12 w Gdańsk, która umożliwia rozpoczęcie inwestycji przez firmę „Wroński” spółka jawna z Kiełpina wybraną w trybie przetargu nieograniczonego na generalnego wykonawcę budynku i części infrastruktury. Inwestycję rozpoczęto 15.06.2020 roku.
Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” podpisała umowy o budowę na wszystkie lokale mieszkalne w przedmiotowym budynku.
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” informuje, że do czasu uzyskania prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę budynków przy ulicy: Zygmunta Rumla 14 (numer budowlany 3) i Zygmunta Rumla 10 (numer budowlany 5) już złożone wnioski nie będą rozpatrywane ani nie nastąpi kwalifikowanie osób do podpisania umowy o budowę lokalu w tych budynkach.

Przypominamy, że zgodnie z powyższym Regulaminem: „Na osobie deklarującej zamiar budowy lokalu w Spółdzielni ciąży obowiązek potwierdzania aktualności zgłoszonego wniosku i danych w nim zawartych. Wniosek niepotwierdzony z upływem roku od jego złożenia uznaje się za nieaktualny.
Wnioskodawca zainteresowany zawarciem umowy o budowę zobowiazany jest do złożenia nowego wniosku"                                                                                                                       
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego