Skład Zarządu - SM Poludnie Gdańsk

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Skład Zarządu

Zarząd

Podstawa prawna:
- Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
- Regulamin Zarządu
Wyboru członków Zarządu zgodnie ze swoimi kompetencjami dokonuje Rada Nadzorcza.
Od dnia 01 stycznia 2010 roku w Zarząd Spółdzielni działa w składzie:


Prezes Zarządu - Sylwester Wysocki odpowiedzialny za całokształt działalności Spółdzielni, a w szczególności za sprawy członkowsko-mieszkaniowe, działalność organizacyjno-samorządową, gospodarkę gruntami, działalność kulturalną, oświatową, rekreacyjną i sportową Spółdzielni.


Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych  Hanna Ulewicz
odpowiedzialna za całokształt spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji, sprawy techniczne i eksploatację zasobów mieszkaniowych wraz z pielęgnacją terenów zielonych osiedla.


Członek Zarządu – Główna Księgowa – Anna Gadomska
odpowiedzialna za całokształt spraw finansowych Spółdzielni

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego