Formularze-old - SM Poludnie Gdańsk

Przejdź do treści
L.p.nr drukuNazwa drukuFormat druku 
11Oświadczenie – aktualizacja danych osobowych
PDF     DOC
22Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
PDF     DOC
34 A
Zgoda na udostępnienie klucza do szafki administracyjnej z ciepłomierzami
PDF     DOC
44 B
Oświadczenie z zapoznaniem się z zasadami dostępu do ciepłomierza zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów ciepła, zimnej i ciepłej wody ……….”
PDF     DOC
54C
Protokół zdawczo – odbiorczywodomierza/ ciepłomierza
PDF     DOC
65Druk wyrażenia zgody na udzielenie telefonicznych informacji w przedmiocie stanu konta czynszowego.
PDF     DOC
76Oświadczenie o ilości osób zgłoszonych do zamieszkania
PDF     DOC
87Druk stanu liczników wody ciepłej i zimnej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego /użytkowego
PDF     DOC
98Wniosek o dokonanie międzyodczytu podzielników kosztów c.o.
PDF     DOC
109
Oświadczenie dotyczące rozliczenia c.o. przy zbyciu lokalu mieszkalnego /użytkowego
PDF     DOC
1110Druk o wydanie loginu i hasła dostępu do e-BOK w SM „Południe”
PDF     DOC
1211Wniosek o wydanie identyfikatora do bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych SM „Południe” w Gdańsku /za wyjątkiem Centrum Sportowego przy ul. Kurierów AK 15 /.
PDF     DOC
1312Druk upoważnienia dla osoby nie będącej właściciele lokalu mieszkalnego /użytkowego
PDF     DOC
1414
Wniosek o rozłożenie na raty niedopłaty z tytułu rozliczenia c.o. i wody
PDF     DOC
1515
Wniosek o przelanie nadpłaty z tytułu rozliczenia c.o. / wody na konto bankowe
PDF     DOC
1616Oświadczenie w sprawie wnoszenia opłat za korzystanie z płatnych miejsc postojowych na parkingu przy ul. Dywizji Wołyńskiej 1 i 60 oraz Kurierów Armii Krajowej 2,4
PDF     DOC
1717
Zgłoszenie  wniosku  i danych  osoby  zamierzającej zawrzeć  umowę o budowę  indywidualnego miejsca postojowego
PDF    DOC
1818
Zgłoszenie  wniosku  i danych  osoby  zamierzającej zawrzeć  umowę o budowę  lokalu mieszkalnego
PDF   DOC
19
19
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną
PDF     DOC
20
20
Oświadczenie o niezamieszkaniu i niepowstawaniu odpadów komunalnych
PDF     DOC
2121Upoważnienie SM do przekazania danych osobowych firmie ubezp. UNIQAPDF      DOC
2222Oświadczenie w związku z wycofaniem ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” wkładu budowlanego
PDF    DOC
2323Oświadczenie wykorzystywana części mieszkalnej lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej
PDF    DOC

Formularze archiwalne/nieaktualne.

Wróć do aktualnych.


Wróć do spisu treści