e-BOK (logowanie) - SM Poludnie Gdańsk

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

e-BOK (logowanie)

                         Informacja w sprawie rejestracji do e-BOK S M ”Południe” w Gdańsku


1.Co to jest e-BOK S M ”Południe” w Gdańsku?
e-BOK SM ”Południe” w Gdańsku
jest bezpłatną usługą internetową przeznaczoną dla Użytkownika  lokalu / i /*  w zasobach Spółdzielni, dzięki której mają dostęp do aktualnych informacji dotyczących swojego konta rozliczeń z tytułu opłat eksploatacyjnych. 


Tutaj można sprawdzić:

- Aktualną kwotę do zapłaty danego lokalu lub wszystkich posiadanych lokali w zasobach Spółdzielni,
- Saldo rachunku odrębnie dla każdego posiadanego lokalu,
- Termin płatności,
- Stan wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy na koniec ostatniego okresu rozliczeniowego,
- Informacje bieżące.


Tutaj można pobrać aktualne :

- aneksy opłat,
- rozliczenie zużycia wody,
- rozliczenie centralnego ogrzewania,
- informację o stanie salda,
- zestawienie wystawionych not odsetkowych.

2. Sposób uzyskania dostępu do e-BOK SM ”Południe” w Gdańsku.

Pobierz formularz „oświadczenia” i podaj dane niezbędne do utworzenia konta w systemie e-BOK SM ”Południe” w Gdańsku.

- Prześlij wypełniony formularz „oświadczenia” na adres: sekretariat@smpoludnie.pl lub złóż w formie papierowej w Sekretariacie Spółdzielni.

- Prześlij podpisany (skan) formularz  „oświadczenia” na adres:  sekretariat@smpoludnie.pl lub złóż w formie papierowej w Sekretariacie Spółdzielni. 

- System e-BOK SM ”Południe” w Gdańsku utworzy dla Państwa konto /profil Użytkownika/, które zostanie wysłane na adres korespondencyjny wskazany przez właściciela lokalu w ciągu 5 dni roboczych.

-  pobierz przykładową informację            3. Zapoznaj się z treścią Regulaminu e-BOK SM "Południe" - (PDF)


4. Logowanie:  
->https://ebok.smpoludnie.pl<-

_________

*Osoba posiadająca własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub wynajmująca lokal od Spółdzielni.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego