e-BOK (logowanie) - SM Poludnie Gdańsk

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

e-BOK (logowanie)

 

                         Informacja w sprawie rejestracji do e-BOK S M ”Południe” w Gdańsku


1.Co to jest e-BOK S M ”Południe” w Gdańsku?
e-BOK SM ”Południe” w Gdańsku
jest bezpłatną usługą internetową przeznaczoną dla Użytkownika  lokalu / i /*  w zasobach Spółdzielni, dzięki której ma on dostęp do aktualnych informacji dotyczących swojego konta rozliczeń z tytułu opłat eksploatacyjnych.
Tutaj można sprawdzić:


- aktualną kwotę do zapłaty danego lokalu lub wszystkich posiadanych lokali w zasobach Spółdzielni,
- saldo rachunku odrębnie dla każdego posiadanego lokalu,
- termin płatności,
- stan wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy na koniec ostatniego okresu rozliczeniowego,
- informacje bieżące.


2. Sposób uzyskania dostępu do e-BOK SM ”Południe” w Gdańsku.
Pobierz formularz „oświadczenia” i podaj dane niezbędne do utworzenia konta w systemie e-BOK SM ”Południe” w Gdańsku.


Prześlij podpisany (skan) formularz  „oświadczenia” na adres: sekretariat (at) smpoludnie.pl lub złóż w formie papierowej w Sekretariacie Spółdzielni.


Administrator systemu e-BOK SM ”Południe” w Gdańsku utworzy dla Państwa konto /profil Użytkownika/, a informacja o sposobie zalogowania zostanie wysłana na adres korespondencyjny wskazany przez właściciela lokalu w ciągu 5 dni roboczych.
pobierz przykładową informację            3. Zapoznaj się z treścią Regulaminu e-BOK SM "Południe" - (PDF)


4. Logowanie:  
->https://ebok.smpoludnie.pl<-

->

*Osoba posiadająca własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub wynajmująca lokal od Spółdzielni.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego