Lokale w budowie - SM Poludnie Gdańsk

Przejdź do treści

Lokale w budowie

kontakt: Czesław Namiotko telefon/faks  58 670-42-35  lub  kom. 501 334 004

email cz.namiotko@smpoludnie.pl Program działalności inwestycyjnej SM „Południe" w Gdańsku na lata 2012-2020

(treść w załączniku: PDF)Kierunki działalności inwestycyjnej SM Południe w Gdańsku na lata 2012-2024
(treść w załączniku: PDF)

 

Spółdzielnia w czerwcu 2020 roku rozpoczęła realizację  zadania inwestycyjnego  na terenie znajdującym się pomiędzy ulicami Zygmunta Rumla  i  Antoniego Antczaka, które obejmuje budowę  trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wielostanowiskowymi  usytuowanymi  na kondygnacji piwnic wraz z niezbędną infrastrukturą:
- budynek przy ulicy Zygmunta Rumla 14,  nr budowlany  budynku 3 jedn. ”P-P” posiadający 32-lokale mieszkalne, 37 miejsc postojowych w garażu podziemnym,
- budynek przy ulicy Zygmunta Rumla 12,  nr budowlany  budynku 4 jedn. ”P-P” posiadający 28-lokale mieszkalne, 32 miejsca postojowe w garażu podziemnym,
- budynek przy ulicy Zygmunta Rumla 10,  nr budowlany  budynku 5 jedn. ”P-P” posiadający 36-lokali mieszkalnych, 37 miejsc postojowych, w garażu podziemnym.

Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2024.
Zaprojektowane budynki  to obiekty czterokondygnacyjne, trzy klatkowe  wznoszone w technologii tradycyjnej, z dachem stromym, pokrytym blachą płaską.  
Pierwszy etap realizacji zadania inwestycyjnego – budowa budynku nr 4 jedn. ”P-P”  została ukończona w listopadzie 2021r.
Drugi etap realizacji - budowa budynku nr 3 jedn. ”P-P” została rozpoczęta  w marcu 2022r z terminem zakończenia  II kwartał 2023r. Wykonawcą budynku wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma „Wroński” spółka z o.o. spółka komandytowa z Leszna koło Kiełpina. Zakres umowy  obejmuje realizację: budynku, drenażu opaskowego, oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz ogrodów deszczowych.
Trzeci etap realizacji -  budowa budynku nr 5 jedn. ”P-P”,   planowany termin realizacji II/III kwartał 2023r- III/IV kwartał 2024r.  
Wszystkie mieszkania w budynkach na kondygnacji parteru posiadają ogródki  z prawem do wyłącznego korzystania, wszystkie pozostałe słoneczne balkony. Podnosząc komfort przyszłych mieszkańców w budynkach zaprojektowano  windy, komórki lokatorskie oraz suszarnie, wózkarnie i  pomieszczenia na rowery.  Na terenie inwestycji  usytuowano 28 miejsc  postojowych naziemnych,  rekreacyjną zieleń przydomową, plac  zabaw oraz wyznaczono 36 miejsc  ze stojakami na rowery. Pomiędzy budynkami  przewidziano tereny zielone oraz  ogrody deszczowe.
Standard i jakość wykończenia budynków z pewnością spełnią oczekiwania naszych Klientów. Zaprojektowano jasna elewacje, szlachetne materiały wykończeniowe oraz eleganckie strefy wejścia .

Projekt  zagospodarowania terenu  dla budynku nr 3 jedn. ”P-P” przy ulicy Zygmunta  Rumla 14
 
Elewacje budynku  nr 3 jedn. ”P-P” przy ulicy Zygmunta  Rumla 14.
Dziennik budowy
Wróć do spisu treści