Przetargi - SM Poludnie Gdańsk

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Przetargi

 
             „ Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Gdańsku ul. Strzelców Karpackich 1  tel./fax 306-75-03 lub 04, ogłasza przetarg nieograniczony  na wykonanie  uzbrojenia terenu  w przyłącza wodociągowe , kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz muru oporowego wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego typ MO-2  dla budynku  wielorodzinnego nr 4   jedn. „P-P”   ul. Zygmunta Rumla 12 .
 
Termin realizacji: 15.09.2020r. - 30.07.2021r. 
 
Oferty powinny odpowiadać szczegółowym warunkom, które można otrzymać w Dziale Inwestycji Spółdzielni  ul. Strzelców Karpackich 2A/9   ( tel. 58 670 42 35 ).
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Strzelców Karpackich 1  w terminie do  12.08.2020r. do godz. 1000 .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie  15.000,-  złotych   na konto Spółdzielni:  
SANTANDER BANK POLSKA S.A.  Oddział/ Gdańsk 
Nr konta   82 1090 1098 0000 0000 0907 4098
Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.
Zaprasza się do udziału w przetargu przedsiębiorstwa wykonawcze posiadające doświadczenie w realizacji sieci dla budownictwa mieszkaniowego, wiarygodność finansową i potencjał wykonawczy.
Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy Spółdzielni ul. Strzelców Karpackich 1 w dniu  12.08.2020r. o godz. 1015 .
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”
 
  
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego