Mieszkania - rynek pierwotny - SM Poludnie Gdańsk

Przejdź do treści

Mieszkania - rynek pierwotny

 
 
Kryteria kwalifikowania zainteresowanych do podpisania umowy o budowę lokalu określa w rozdziale IV KWALIFIKOWANIE OSÓB DO ZAWARCIA UMOWY O BUDOWĘ LOKALU Regulamin przyjmowania w poczet członków oraz ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”- ze zmianami obowiązującymi do 24.05.2021 r


                                               Listopad 2022 roku
Informacja o realizacji i naborze na budowę lokali w budynku wielorodzinnym przy ul. Zygmunta Rumla 14
w Gdańsku, numer budowlany 3 na jednostce PP
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Gdańsku informuje o rozpoczęciu w marcu 2022 roku budowy budynku jw. Zakończenie budowy i wydanie lokali/ miejsc postojowych planowane jest w II/ III kwartale 2023 roku.
Wykonawcą budynku została firma „Wroński” spółka z o.o. spółka komandytowa z Leszna koło Kiełpina. Zakres umowy podpisanej po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego obejmuje realizację: budynku, drenażu opaskowego, oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz ogrodów deszczowych.
Wstępny koszt budowy wynosi dla:
  • lokalu mieszkalnego - 9248 zł/ m2 powierzchni użytkowej lokalu plus podatek Vat (aktualnie 8%), koszt budowy mieszkania obejmuje budowę przynależnej komórki lokatorskiej,
  • miejsca postojowego - 1850 zł/ m2 powierzchni użytkowej miejsca plus Vat (aktualnie 23%), powierzchnia miejsca postojowego liczona do kosztów budowy nie uwzględnia udziału w komunikacji i innych częściach wspólnych lokalu garażowego (hali garażowej).
Przedstawiamy harmonogram wpłaty rat zawarty w umowach o budowę lokalu mieszkalnego/miejsca postojowego:
  • rata I    ------------------
  • rata II   ------------------
  • rata III  - 60% wstępnego kosztu budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania
  • rata IV  - 30% wstępnego kosztu budowy w terminie do dnia 30 grudnia 2022 roku,
  • rata V   - 10% wstępnego kosztu budowy w terminie do dnia 01 marca 2023 roku.
Oferta o budowę obejmuje łączne zawarcie umowy o budowę mieszkania oraz umowy o budowę miejsca postojowego w podziemnym lokalu garażowym. Rozwiązanie umowy miejsca postojowego skutkuje rozwiązaniem umowy o budowę mieszkania i odwrotnie. Miejsca postojowe w podziemnym lokalu garażowym o powierzchni (bez komunikacji lokalu garażowego) od 13,37 m2 do 16,07 m2.
Poniżej przedstawiamy ofertę dostępnych mieszkań w budynku:

Lokal mieszkalny nr 10
Lokal mieszkalny nr 1
Lokal mieszkalny nr A3
Lokal mieszkalny nr A12
Lokal mieszkalny nr B16
Lokal mieszkalny nr B22
Lokal mieszkalny nr C27
W ofercie miejsce postojowe nabywane wraz z mieszkaniem (powierzchnie miejsc postojowych od 13 m² do 21 m²).
Planowany termin oddania inwestycji II/III kwartał 2023 roku
 
Zagospodarowanie terenu inwestycyjnego
Szczegółowe informacje o sprzedaży mieszkań uzyskacie Państwo w Dziale Członkowskim Spółdzielni, ul. Strzelców Karpackich 2A/9, nr tel. 508-074-945.
Wróć do spisu treści