Akty prawne - SM Poludnie Gdańsk

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Akty prawneWykaz gruntów – jednostka „D” – stanowiących własność i wieczyste użytkowanie Spółdzielni.

Wykaz gruntów – jednostka „E” – stanowiących własność i wieczyste użytkowanie Spółdzielni.


Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku obowiązujący od 23 08 2018 r.

Regulamin porządku domowego i osiedlowego oraz zasad użytkowania lokali i zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe" w Gdańsku” – stan prawny na 01.01.2015 r.


Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku – stan prawny na 19.12.2017 r.Zasady udostępniania dokumentów Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe” w GdańskuRegulamin przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe” w Gdańsku (od 1.05.2015r)


Regulamin rozliczania oraz windykacji wierzytelności w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”- obowiązujący od 01.05.2019 

Regulamin rozliczania kosztów ciepła, zimnej wody dostarczonych do budynków i odprowadzania ścieków oraz zasad dokonywania rozliczeń z użytkownikami w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku - wersja po zmianach z dnia 16.12.2014 rokuRegulaminu korzystania z boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną do gry w piłkę nożną przy ulicy Nad PotokiemRegulaminu korzystania z kortów tenisowych Spółdzielni Mieszkaniowej »Południe« w GdańskuRegulamin korzystania z obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność SM »Południe« w GdańskuZasady korzystania z płatnych miejsc postojowych przy ul. Dywizji Wołyńskiej 1 i 60 oraz Kurierów Armii Krajowej 2, 4 - tekst ujednolicony.


Zasady korzystania z miejsc postojowych w strefach zamieszkania ograniczonych szlabanami w obrębie dróg wewnętrznych Spółdzielni..” obowiązujący od 27 08 2018 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego