Akty prawne - SM Poludnie Gdańsk

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Akty prawneWykaz gruntów – jednostka „D” – stanowiących własność i wieczyste użytkowanie Spółdzielni.

Wykaz gruntów – jednostka „E” – stanowiących własność i wieczyste użytkowanie Spółdzielni.


Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku (aktualizacja: IX 2017)

Regulaminu porządku domowego i osiedlowego oraz zasad użytkowania lokali i zamieszkiwania w zasobach SM "Południe" w Gdańsku - wersja po zmianach z dnia 16.12.2014 roku


Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku - wersja po zmianach z dnia 16.12.2014 rokuZasady udostępniania dokumentów Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe” w GdańskuRegulamin przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe” w Gdańsku (od 1.05.2015r)Regulamin SM „Południe” w Gdańsku rozliczania oraz windykacji wierzytelności wynikających z używania lokaliRegulamin rozliczania kosztów ciepła, zimnej wody dostarczonych do budynków i odprowadzania ścieków oraz zasad dokonywania rozliczeń z użytkownikami w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku - wersja po zmianach z dnia 16.12.2014 rokuRegulaminu korzystania z boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną do gry w piłkę nożną przy ulicy Nad PotokiemRegulaminu korzystania z kortów tenisowych Spółdzielni Mieszkaniowej »Południe« w GdańskuRegulamin korzystania z obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność SM »Południe« w GdańskuZasady korzystania z płatnych miejsc postojowych przy ul. Dywizji Wołyńskiej 1 i 60 oraz Kurierów Armii Krajowej 2, 4 - tekst ujednolicony.


Regulamin korzystania z miejsc postojowych w strefach zamieszkania. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego