Formularze - SM Poludnie Gdańsk

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Formularze

L.p.nr drukuNazwa drukuFormat druku 
11Oświadczenie – aktualizacja danych osobowych
DOC
22Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
33
Odczyty wodomierzy w lokalach 2016
DOC
44 A
Zgoda na udostępnienie klucza do szafki administracyjnej z ciepłomierzami
54 B
Oświadczenie z zapoznaniem się z zasadami dostępu do ciepłomierza zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów ciepła, zimnej i ciepłej wody ……….”
64C
Protokół zdawczo – odbiorczywodomierza/ ciepłomierza
PDF
75Druk wyrażenia zgody na udzielenie telefonicznych informacji w przedmiocie stanu konta czynszowego.
86Oświadczenie o ilości osób zgłoszonych do zamieszkania
97Druk stanu liczników wody ciepłej i zimnej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego /użytkowego
108Wniosek o dokonanie międzyodczytu podzielników kosztów c.o.
119
Oświadczenie dotyczące rozliczenia c.o. przy zbyciu lokalu mieszkalnego /użytkowego
1210Druk o wydanie loginu i hasła dostępu do e-BOK w SM „Południe”
1311Wniosek o wydanie identyfikatora do bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych SM „Południe” w Gdańsku /za wyjątkiem Centrum Sportowego przy ul. Kurierów AK 15 /.
1412Druk upoważnienia dla osoby nie będącej właściciele lokalu mieszkalnego /użytkowego
1513
Protokół montażu demontażu wodomierzy
1614
Wniosek o rozłożenie na raty niedopłaty z tytułu rozliczenia c.o. i wody
1715
Wniosek o przelanie nadpłaty z tytułu rozliczenia c.o. / wody na konto bankowe
1816Oświadczenie w sprawie wnoszenia opłat za korzystanie z płatnych miejsc postojowych na parkingu przy ul. Dywizji Wołyńskiej 1 i 60 oraz Kurierów Armii Krajowej 2,4
1917
Zgłoszenie  wniosku  i danych  osoby  zamierzającej zawrzeć  umowę o budowę  indywidualnego miejsca postojowego
DOC 
2018
Zgłoszenie  wniosku  i danych  osoby  zamierzającej zawrzeć  umowę o budowę  lokalu mieszkalnego
21
19
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną
22
20
Oświadczenie o niezamieszkaniu i niepowstawaniu odpadów komunalnych
2321Upoważnienie SM do przekazania danych osobowych firmie ubezp. UNIQADOC
2422
Oświadczenie w związku z wycofaniem ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” wkładu budowlanego
2523
Oświadczenie wykorzystywana części mieszkalnej lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej
2624
Wniosek o udostępnienie dokumentów Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
DOC  PDF
27
25
Wniosek o dodatkową prawną kontrolę metrologiczną urządzeń pomiarowych
2829Deklaracja korzystania z usługi zdalnych odczytów
DOC
2930Upoważnienie SM do przekazywania danych osobowych firmie zewnętrznej
DOC
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego