Formularze - SM Poludnie Gdańsk

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Formularze

L.p.nr drukuNazwa drukuFormat druku 
11Oświadczenie – aktualizacja danych osobowych
PDF     DOC
22Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
PDF     DOC
34 A
Zgoda na udostępnienie klucza do szafki administracyjnej z ciepłomierzami
PDF     DOC
44 B
Oświadczenie z zapoznaniem się z zasadami dostępu do ciepłomierza zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów ciepła, zimnej i ciepłej wody ……….”
PDF     DOC
55Druk wyrażenia zgody na udzielenie telefonicznych informacji w przedmiocie stanu konta czynszowego.
PDF     DOC
66Oświadczenie o ilości osób zgłoszonych do zamieszkania
PDF     DOC
77Druk stanu liczników wody ciepłej i zimnej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego /użytkowego
PDF     DOC
88Wniosek o dokonanie międzyodczytu podzielników kosztów c.o.
PDF     DOC
99
Oświadczenie dotyczące rozliczenia c.o. przy zbyciu lokalu mieszkalnego /użytkowego
PDF     DOC
1010Druk o wydanie loginu i hasła dostępu do e-BOK w SM „Południe”
PDF     DOC
1111Wniosek o wydanie identyfikatora do bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych SM „Południe” w Gdańsku /za wyjątkiem Centrum Sportowego przy ul. Kurierów AK 15 /.
PDF     DOC
1212Druk upoważnienia dla osoby nie będącej właściciele lokalu mieszkalnego /użytkowego
PDF     DOC
1314
Wniosek o rozłożenie na raty niedopłaty z tytułu rozliczenia c.o. i wody
PDF     DOC
1415
Wniosek o przelanie nadpłaty z tytułu rozliczenia c.o. / wody na konto bankowe
PDF     DOC
1516Oświadczenie w sprawie wnoszenia opłat za korzystanie z płatnych miejsc postojowych na parkingu przy ul. Dywizji Wołyńskiej 1 i 60 oraz Kurierów Armii Krajowej 2,4
PDF     DOC
16
19
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną
PDF     DOC
1720Oświadczenie o niezamieszkaniu i niepowstawaniu odpadów komunalnych
PDF     DOC
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego