Aktualności różne - SM Poludnie Gdańsk

Przejdź do treści

Informacje odnośnie segregacji znajdują się w zakładce „Aktualności –> Wywóz nieczystościZAWIADOMIENIE O WPROWADZENIU ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU  na skrzyżowaniu ul. Dywizji Wołyńskiej z ul. 3 Brygady Szczerbca
 
Informujemy, że w ramach realizacji przez firmę INWESTING sp. z o.o. budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Dywizji Wołyńskiej w terminie 02.11.2021 r – 15.12.2021 r zostanie wykonana przebudowa skrzyżowania jezdni gminnej ulicy Dywizji Wołyńskiej z 3 Brygady Szczerbca w celu wybudowania przejścia dla pieszych. 

Na czas robót zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.
Prace będą polegać wykonaniu w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych wyniesionej tarczy przejścia oraz przebudowie sąsiadujących chodników wraz z wpustem deszczowym, przykanalikiem i włączeniem do studni
Plac budowy wydzielony zostanie za pomocą ogrodzenia systemowego. Przed miejscem robót na poboczu ustawione zostaną znaki A14 + A12b/c informujące kierujących o prowadzonych pracach. W związku z brakiem możliwości użytkowania istniejącego przejścia podczas prowadzenia prac wyznaczono tymczasowe przejście zastępcze dla pieszych po przeciwnej stronie skrzyżowania. Oznakowanie prac i zabezpieczeń wg. załączonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonawcą robót drogowych będzie Zakład Dróg i Zieleni "ACER" sp. Jawna J.Kapuściński, E.Duffek, ul. Akacjowa 17, Borkowo80-180Szanowni Państwo,
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku informuje, że została zakończona pełna lustracja działalności Spółdzielni za lata 2016-2018.
W jej wyniku Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie na podstawie ustaleń zawartych w protokole lustracji sporządził i przesłał Spółdzielni list polustracyjny zawierający trzy wnioski do uwzględnienia przez jej organy. Z treścią listu mogą się Państwo zapoznać w zakładce „Walne Zgromadzenie 2020 r.

Miasto Gdańsk kieruje do seniorów i seniorek, a także osób schorowanych i z niepełnosprawnościami oraz osób pozostających w kwarantannie, wsparcie w czasie epidemii w dwóch podstawowych obszarach:
1. pomoc w zakresie żywności oraz zakupów
Z tej formy pomocy mogą skorzystać gdańszczanki i gdańszczanie, którzy nie radzą sobie w epidemicznym czasie z zapewnieniem sobie żywności lub dokonaniem podstawowych zakupów, a nie mogą liczyć w tym zakresie na zainteresowanie rodziny, znajomych czy sąsiadów. W takich ekstremalnych przypadkach wolontariusze gdańskiego MOPR lub z organizacji pozarządowych współpracujących z Ośrodkiem m.in. dostarczą potrzebującym produkty żywnościowe, niezbędne leki. Wystarczy zadzwonić pod wskazany numer telefonu lub napisać email. Wsparcie świadczone jest z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, obowiązujących w okresie epidemii.
Informację o uzyskaniu pomocy żywnościowej oraz w zrobieniu zakupów można uzyskać pod numerem telefonu: 500 218 337 (czynnym w godz. od 8.00 do 21.00) lub pisząc na adres e-mail: wsparcie@mopr.gda.pl

2. pomoc psychologiczną dla wskazanej grupy osób,
Dzięki tej pomocy zainteresowani mogą porozmawiać ze specjalistą w sytuacjach przeżywanych obaw, lęków i niepokojów. Temu właśnie służą bezpłatne konsultacje z profesjonalną kadrą prowadzone obecnie przez 7 podmiotów w Gdańsku.
Bezpłatne telefoniczne konsultacje psychologiczne prowadzone są przez:
1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR w Gdańsku - całodobowo - tel. 58 511 01 21, 58 511 01 22,
2. psychologa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - w godz. pracy Ośrodka –
tel. 508 901 118,
3. Fundacja Oparcia Społecznego A. FOSA Punkt Interwencji Kryzysowej w Gdańsku –
tel. 787 960 860,
4. Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii – tel. 660 765 050
lub 721 613 787,
5. Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - w godz. pracy Centrum - tel. 58 320 44 04,
6. Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, w godz. 8.00-16.00,
tel. 58 347 87 89 lub 58 347 89 30,
7. Fundację Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Pomocy Dzieciom – w godz. 8.00-18.00,
tel. 58 718 73 68.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 26 lutego 2013 roku Rada Nadzorcza Spółdzielni podjęła uchwałę nr 10/RN/13 w sprawie zatwierdzając „Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku rozliczania oraz windykacji wierzytelności wynikających z używania lokali”. Postanowienia przedmiotowego regulaminu wchodzą w życie z dniem 01.03.2013 roku, a z jego treścią można się zapoznać w zakładce AKTY PRAWNE.


Sporządzono na podstawie protokołu Rady Nadzorczej _Dział Organizacyjno-Samorządowy i Kadr_DB

Informacja
o zmianach w regulaminach
korzystania z obiektów sportowych SM „Południe”


Z dniem 1 maja 2012 roku zostały wprowadzone zmiany w zasadach korzystania z obiektów sportowych SM” Południe, tj. boiska sportowego do gry w piłkę nożną, siłowni zewnętrznej wraz placem rekreacyjnym, kortów i boiska wielofunkcyjnego.
Ich wprowadzenie jest podyktowane troską o zwiększenie dostępu mieszkańców do posiadanych obiektów sportowych zwłaszcza w godzinach popołudniowych.
Odstąpiono od komercyjnego udostępniania obiektów.


1. Z w/w obiektów sportowych  mogą korzystać wyłącznie członkowie i mieszkańcy SM „Południe”.
2. Korzystanie z obiektów jest nieodpłatne.
3. Wprowadzono identyfikatory uprawniające do korzystania z wymienionych obiektów.
4. Rezerwacji kortów i grupowego korzystania z boiska / gry drużynowe /

   
należy dokonywać pod nr. telefonu 608 312 437
  
Osoby chętne prosimy o złożenie wniosku o wydanie identyfikatora  w sekretariacie Spółdzielni lub drogą emailową
.


We wniosku należy podać imię i nazwisko, numer członkowski, adres zamieszkania oraz osoby współzamieszkujące pod podanym adresem.

Z uaktualnionymi regulaminami korzystania z obiektów sportowych można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni.Przypominamy, że każdy lokal /mieszkalny, użytkowy, garaż, miejsce postojowe/ w spółdzielni ma przydzielony indywidualny numer ewidencyjny. Numer ten jest widoczny w górnym lewym rogu niniejszego wymiaru opłat wytłuszczoną czcionką. Dokonując wpłat na r-k bankowy spółdzielni należy w treści przelewu posługiwać się wyłącznie tym numerem w sposób następujący np.:

Jan Kowalski nr ewid. XXXXXXX opłata  eksploatacyjna lub / co, woda,  odsetki, faktura / za m-c

Osoby posiadające kilka lokali  dokonując wpłat łącznych winny  w treści przelewu umieszczać  powyższe informacje dla każdego lokalu osobno lub dokonywać osobnych  przelewów dla każdego lokalu.
Brak opisów na przelewie uniemożliwi a prawidłowe zaksięgowanie dokonanej wpłaty.
Przypominamy również o terminowym dokonywaniu wpłat do 15-go każdego miesiąca z góry na rachunek  spółdzielni. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na r-k bankowy spółdzielni.

Inne informacje:


Informacje Zarządu o ograniczeniu czasowym korzystania z boiska sportowego w okresie jesienno-zimowym


Informacja Związku Rewizyjnego SM RP w sprawie oprotestowania działań w sprawie likwidacji spółdzielni mieszkaniowych.Wróć do spisu treści