e-BOK (logowanie) - SM Poludnie Gdańsk

Przejdź do treści

e-BOK (logowanie)


       Logowanie: -> https://ebok.smpoludnie.pl <-


Informacja w sprawie rejestracji do e-BOK Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku


1.Co to jest e-BOK Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku?


e-BOK Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku jest bezpłatną usługą internetową przeznaczoną dla Użytkownika lokalu / i /* w zasobach Spółdzielni, dzięki której mają dostęp do aktualnych informacji dotyczących swojego konta rozliczeń z tytułu opłat eksploatacyjnych

Tutaj można sprawdzić:
 • Aktualną kwotę do zapłaty danego lokalu lub wszystkich posiadanych lokali w zasobach Spółdzielni,
 • Saldo rachunku odrębnie dla każdego posiadanego lokalu,
 • Termin płatności,
 • Stan wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy na koniec ostatniego okresu rozliczeniowego,
 • Informacje bieżące.

Tutaj można pobrać aktualne :
 • aneksy opłat,
 • rozliczenie zużycia wody,
 • rozliczenie centralnego ogrzewania,
 • informację o stanie salda,
 • zestawienie wystawionych not odsetkowych.

2. Sposób uzyskania dostępu do e-BOK Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku.

 • Pobierz formularz „oświadczenia” i podaj dane niezbędne do utworzenia konta w systemie e-BOK Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku.
 • Prześlij wypełniony formularz „oświadczenia” na adres: sekretariat@smpoludnie.pl lub złóż w formie papierowej w Sekretariacie Spółdzielni.
 • System e-BOK Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku utworzy dla Państwa konto /profil Użytkownika/ , które zostanie wysłane na adres korespondencyjny wskazany przez właściciela lokalu w ciągu 5 dni roboczych.
 • pobierz przykładową informację

3. Zapoznaj się z treścią Regulaminu e-BOK Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe" - (PDF)

______________________________________________________________________________
*Osoba posiadająca własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub wynajmująca lokal od Spółdzielni.

Wróć do spisu treści