Formularze - SM Poludnie Gdańsk

Przejdź do treści

Formularze

L.p.nr drukuNazwa drukuFormat druku
11
Oświadczenie – aktualizacja danych osobowych
DOC  PDF
22
Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
33
Odczyty wodomierzy w lokalach
DOC  PDF
44 A
         
Zgoda na udostępnienie klucza do szafki administracyjnej z ciepłomierzami
54 B
         
Oświadczenie z zapoznaniem się z zasadami dostępu do ciepłomierza zgodnie z   „Regulaminem rozliczania kosztów ciepła, zimnej i ciepłej wody ……….”
64C
Protokół przekazania zdemontowanego wodomierza/ciepłomierza
DOC  PDF
75
Druk wyrażenia zgody na udzielenie telefonicznych informacji w przedmiocie stanu konta czynszowego.
DOC  PDF
86
Oświadczenie o liczbie osób zgłoszonych do zamieszkania
97Druk stanu liczników wody ciepłej i zimnej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego /użytkowego
108Wniosek o dokonanie międzyodczytu podzielników kosztów c.o.
119
         
Oświadczenie dotyczące rozliczenia c.o. przy   zbyciu lokalu mieszkalnego /użytkowego
1210Druk o wydanie loginu i hasła dostępu do e-BOK w SM „Południe”
1311Wniosek o wydanie identyfikatora do bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych SM „Południe” w Gdańsku /za wyjątkiem Centrum Sportowego przy ul. Kurierów AK 15 /.
DOC  PDF
1412Druk upoważnienia dla osoby nie będącej właściciele lokalu mieszkalnego /użytkowego
1513
Protokół montażu demontażu wodomierzy
1614
 
Wniosek o rozłożenie na raty niedopłaty z tytułu rozliczenia c.o. i wody
1715
 
Wniosek o przelanie nadpłaty z tytułu rozliczenia c.o. / wody na konto bankowe
1816Oświadczenie w sprawie wnoszenia opłat za korzystanie z płatnych miejsc postojowych na parkingu przy ul. Dywizji Wołyńskiej 1 i 60 oraz Kurierów Armii Krajowej 2,4
1917
Zgłoszenie  wniosku  i danych  osoby  zamierzającej zawrzeć  umowę o budowę  indywidualnego miejsca postojowego
2018
Zgłoszenie  wniosku  i danych  osoby  zamierzającej zawrzeć  umowę o budowę  lokalu mieszkalnego
21
19
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną
22
20
Oświadczenie o odpadach komunalnych w lokalu mieszkalnym
2320AOświadczenie o odpadach komunalnych w lokalu użytkowym
DOC  PDF
2421Upoważnienie SM do przekazania danych osobowych firmie ubezp. UNIQADOC  PDF
2522
Oświadczenie w związku z wycofaniem ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” wkładu budowlanego
2623
Oświadczenie wykorzystywana części mieszkalnej lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej
2724
Wniosek o udostępnienie dokumentów Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
DOC  PDF
28
25
Wniosek o dodatkową prawną kontrolę metrologiczną urządzeń pomiarowych
2929Deklaracja korzystania z usługi zdalnych odczytów
DOC  PDF
30
30Upoważnienie SM do przekazywania danych osobowych firmie zewnętrznej
DOC  PDF
3131
Oświadczenie członka w sprawie wyboru części Walnego Zgromadzenia
DOC  PDF
3232 Wzór pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu
DOC  PDF
33
Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczcePDF
Wróć do spisu treści