Akty prawne, Regulaminy - SM Poludnie Gdańsk

Przejdź do treści

Akty prawne, Regulaminy

Lp.
Nazwa
Format

Wykaz działek SM „Południe” na jednostce „D”.

Wykaz działek SM „Południe” na jednostce „E”.
1
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku.
2

Zasady udostępniania dokumentów Spółdzielni Mieszkaniowej "Południe” w Gdańsku.

3
Regulamin udostępniania i korzystania z systemu teleinformatycznego serwisu e-bok w Spółdzielnie Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
4
Regulamin porządku domowego i osiedlowego oraz zasad użytkowania lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku.
5
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”.
6
Regulamin przyjmowanie w poczet członków oraz ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku.
7
Regulamin ustalania i wnoszenia wkładów budowlanych oraz rozliczania kosztów budowy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku.
8
Regulamin rozliczania oraz wierzytelności należności w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku.
9
Regulamin rozliczania kosztów ciepła, zimnej wody dostarczonych do budynków i odprowadzania ścieków oraz zasad dokonywania rozliczeń z użytkownikami w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku.
10
Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty nieruchomości i mienia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku.
11
Regulamin udzielania zleceń obcym wykonawcom na wykonywanie robót, usług i dostaw dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”  w Gdańsku.
12
Regulamin zawierania umów najmu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku.
13
Regulamin korzystania z obiektów i terenów sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku.
14
Regulamin korzystania z boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną do gry w piłkę nożną przy ulicy Nad Potokiem.  
15
Regulamin korzystania z kortów tenisowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku.
16
Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznej i terenu rekreacyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku.
17
Zasady korzystania z płatnych miejsc postojowych przy ul. Dywizji Wołyńskiej 1 i 60 oraz Kurierów Armii Krajowej 2 i 4.
18
Zasady korzystania z miejsc postojowych w strefach zamieszkania ograniczonych szlabanami w obrębie dróg wewnętrznych Spółdzielni.
Wróć do spisu treści