Przetargi - SM Poludnie Gdańsk

Przejdź do treści

Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Gdańsku ul. Strzelców Karpackich 1 tel./fax. 058- 306-75-03 , 058-306-75-04  o g ł a s z a  przetarg nieograniczony na :
„ Wykonanie prac remontowych nawierzchni wraz z izolacją poziomą z papy zgrzewalnej na stropie garażowca przy ulicy  3 Brygady Szczerbca 6-8 w Gdańsku związanych z usunięciem przyczyn przecieków.”
Zakres rzeczowy:
Zakres remontu dotyczy około 1000 m2 powierzchni stropu ( w tym wykonanie warstw podkładowych , izolacji z papy , dylatacji , nawierzchni z kostki betonowej )
Oferty powinny odpowiadać szczegółowym warunkom przetargu, które można bezpłatnie otrzymać w Dziale Inwestycji Spółdzielni przy ul. Strzelców Karpackich 2 A/9 - tel.  58 670 42 35 , 509 073 404 , 501 334 004.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 19.02.2024r. (poniedziałek) do godziny 1000 w zamkniętej kopercie z napisem:
Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych nawierzchni wraz z izolacją poziomą z papy zgrzewalnej na stropie garażowca przy ulicy 3 Brygady Szczerbca 6-8 w Gdańsku związanych z usunięciem przyczyn przecieków.”
Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy Spółdzielni dnia 19.02.2024r. o godzinie 1015.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 000,00 zł na konto Spółdzielni SANTANDER BP SA nr 82 1090 1098 0000 0000 0907 4098 określając tytuł wpłaty.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty jak i unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
                       
     

Wróć do spisu treści