Mieszkania - rynek pierwotny - SM Poludnie Gdańsk

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Mieszkania - rynek pierwotny

Kryteria kwalifikowania zainteresowanych do podpisania umowy o budowę lokalu określa w rozdziale IV KWALIFIKOWANIE OSÓB DO ZAWARCIA UMOWY O BUDOWĘ LOKALU Regulamin przyjmowania w poczet członków oraz ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”- ze zmianami obowiązującymi do 24.04.2021 r

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Gdańsku informuje, że otrzymała ostateczną Decyzję nr WUiA-V.6740.1383-3.2019.IG.276863 wydaną 01.06.2020 roku  pozwolenia na budowę budynku o numerze budowlanym 4 przy ulicy Zygmunta Rumla 12 w Gdańsk, która umożliwia rozpoczęcie inwestycji przez firmę „Wroński” spółka jawna z Kiełpina wybraną w trybie przetargu nieograniczonego na generalnego wykonawcę budynku i części infrastruktury. Inwestycję rozpoczęto 15.06.2020 roku.
Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” podpisała umowy o budowę na wszystkie lokale mieszkalne w przedmiotowym budynku.
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” informuje, że do czasu uzyskania prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę budynków przy ulicy: Zygmunta Rumla 14 (numer budowlany 3) i Zygmunta Rumla 10 (numer budowlany 5) już złożone wnioski nie będą rozpatrywane ani nie nastąpi kwalifikowanie osób do podpisania umowy o budowę lokalu w tych budynkach.

Przypominamy, że zgodnie z powyższym Regulaminem: „Na osobie deklarującej zamiar budowy lokalu w Spółdzielni ciąży obowiązek potwierdzania aktualności zgłoszonego wniosku i danych w nim zawartych. Wniosek niepotwierdzony z upływem roku od jego złożenia uznaje się za nieaktualny.
Wnioskodawca zainteresowany zawarciem umowy o budowę zobowiazany jest do złożenia nowego wniosku"                                                                                                                       
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego