Mieszkania - rynek pierwotny - SM Poludnie Gdańsk

Przejdź do treści

Mieszkania - rynek pierwotny

 
 
Kryteria kwalifikowania zainteresowanych do podpisania umowy o budowę lokalu określa w rozdziale IV KWALIFIKOWANIE OSÓB DO ZAWARCIA UMOWY O BUDOWĘ LOKALU Regulamin przyjmowania w poczet członków oraz ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”- ze zmianami obowiązującymi do 24.05.2021 r


Informacja o realizacji i naborze na budowę lokali w  budynku wielorodzinnym przy ul. Zygmunta Rumla 14
w Gdańsku, numer budowlany 3 na jednostce PP
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Gdańsku informuje o rozpoczęciu w marcu 2022 roku budowy budynku jw. Zakończenie budowy i wydanie lokali/ miejsc postojowych planowane jest w II/ III kwartale 2023 roku.
Wykonawcą budynku została firma „Wroński” spółka z o.o. spółka komandytowa z Leszna koło Kiełpina. Zakres umowy podpisanej po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego obejmuje realizację: budynku, drenażu opaskowego, oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz ogrodów deszczowych.
Wstępny koszt budowy wynosi dla:
· lokalu mieszkalnego - 9248 zł/ m2 powierzchni użytkowej lokalu plus podatek Vat (aktualnie 8%), koszt budowy mieszkania obejmuje budowę przynależnej komórki lokatorskiej,
· miejsca postojowego - 1850 zł/ m2 powierzchni użytkowej miejsca plus Vat (aktualnie 23%), powierzchnia miejsca postojowego liczona do kosztów budowy nie uwzględnia udziału w komunikacji i innych częściach wspólnych lokalu garażowego (hali garażowej).
Indywidualny harmonogram wpłaty rat do określenia w umowach o budowę lokalu mieszkalnego/ miejsca postojowego:
Oferta o budowę obejmuje łączne zawarcie umowy o budowę mieszkania oraz umowy o budowę miejsca postojowego w podziemnym lokalu garażowym. Rozwiązanie umowy miejsca postojowego skutkuje rozwiązaniem umowy o budowę mieszkania i odwrotnie.

Poniżej przedstawiamy ofertę dostępnych mieszkań.
                             
Szczegółowe informacje o sprzedaży mieszkań uzyskacie Państwo w Dziale Członkowskim Spółdzielni, ul. Strzelców Karpackich 2A/9, nr tel. 508-074-945.
Wróć do spisu treści