Mieszkania - rynek pierwotny - SM Poludnie Gdańsk

Przejdź do treści
 
 
 
 
Kryteria kwalifikowania zainteresowanych do podpisania umowy o budowę lokalu określa w rozdziale IV KWALIFIKOWANIE OSÓB DO ZAWARCIA UMOWY O BUDOWĘ LOKALU Regulamin przyjmowania w poczet członków oraz ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”- ze zmianami obowiązującymi do 24.04.2021 r

 
Przypominamy, że zgodnie z powyższym Regulaminem: „Na osobie deklarującej zamiar budowy lokalu w Spółdzielni ciąży obowiązek potwierdzania aktualności zgłoszonego wniosku i danych w nim zawartych. Wniosek niepotwierdzony z upływem roku od jego złożenia uznaje się za nieaktualny.
Wnioskodawca zainteresowany zawarciem umowy o budowę zobowiazany jest do złożenia nowego wniosku"                                                                                                                       
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści