Mieszkania - rynek pierwotny - SM Poludnie Gdańsk

Przejdź do treści
 
 
Kryteria kwalifikowania zainteresowanych do podpisania umowy o budowę lokalu określa w rozdziale IV KWALIFIKOWANIE OSÓB DO ZAWARCIA UMOWY O BUDOWĘ LOKALU Regulamin przyjmowania w poczet członków oraz ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”- ze zmianami obowiązującymi do 24.05.2021 r

                                                                                                                                Marzec 2022 roku
Informacja o realizacji i naborze na budowę lokali w budynku wielorodzinnym przy ul. Zygmunta Rumla 14
w Gdańsku, numer budowlany 3 na jednostce PP
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Gdańsku informuje o rozpoczęciu w marcu 2022 roku budowy budynku jw. Zakończenie budowy i wydanie lokali/ miejsc postojowych planowane jest w II/ III kwartale 2023 roku.
Wykonawcą budynku została firma „Wroński” spółka z o.o. spółka komandytowa z Leszna koło Kiełpina. Zakres umowy podpisanej po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego obejmuje realizację: budynku, drenażu opaskowego, oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz ogrodów deszczowych.
Wstępny koszt budowy wynosi dla:
·        lokalu mieszkalnego - 9248 zł/ m2 powierzchni użytkowej lokalu plus podatek Vat (aktualnie 8%), koszt budowy mieszkania obejmuje budowę przynależnej komórki lokatorskiej,
·        miejsca postojowego - 1850 zł/ m2 powierzchni użytkowej miejsca plus Vat (aktualnie 23%), powierzchnia miejsca postojowego liczona do kosztów budowy nie uwzględnia udziału w komunikacji i innych częściach wspólnych lokalu garażowego (hali garażowej).
Przedstawiamy harmonogram wpłaty rat zawarty w umowach o budowę lokalu mieszkalnego/ miejsca postojowego:
·        rata I - 10% wstępnego kosztu budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy o budowę,
·        rata II - 20% wstępnego kosztu budowy w terminie do dnia 30 maja 2022 roku,
·        rata III - 30% wstępnego kosztu budowy w terminie do dnia 30 września 2022 roku,
·        rata IV - 30% wstępnego kosztu budowy w terminie do dnia 30 grudnia 2022 roku,
·        rata V - 10% wstępnego kosztu budowy w terminie do dnia 01 marca 2023 roku.
Oferta lokali w budynku:
·        32 mieszkania o powierzchni od 36,62 m2 do 85,04m2 (klatka A -12 mieszkań, klatka B 12 mieszkań, klatka C – 8 mieszkań)
·        miejsca postojowe w podziemnym lokalu garażowym o powierzchni od 13,23 m2 do 23,31 m2, w tym trzy miejsce dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
·        oferta o budowę obejmuje łączne zawarcie umowy o budowę mieszkania oraz umowy o budowę miejsca postojowego w podziemnym lokalu garażowym. Rozwiązanie umowy miejsca postojowego skutkuje rozwiązaniem umowy o budowę mieszkania i odwrotnie.
Informujemy, że do lutego 2022 roku wpłynęło 289 wniosków o budowę lokali.
Wnioskodawcy, po wypełnieniu i zwrocie Ankiety będą indywidualnie (telefonicznie lub e-mailem lub pismem do skrzynki podawczej w zasobach Spółdzielni) zapraszani na prezentację ofert mieszkaniowych.
W przypadku braku zainteresowanych np. mieszkaniami na parterze lub tzw. „dużych” rzuty marketingowe będą zamieszczane na stronie internetowej Spółdzielni: www.smpoludnie.pl  Wypełnione Ankiety należy przesłać e-mailem lub do skrzynki przed wejściem do siedziby Spółdzielni przy ul. Strzelców Karpackich 1 w terminie wskazanym na Ankiecie
Oferta wolnych mieszkań w realizowanym budynku przy ulicy Zygmunta Rumla 14 w Gdańsku.
Obowiązuje kolejność złożenia wniosku o budowę lokalu

Lokal mieszkalny nr 10
Lokal mieszkalny nr 1
W ofercie miejsce postojowe nabywane wraz z mieszkaniem (powierzchnie miejsc postojowych od 13 m² do 21 m²).
Planowany termin oddania inwestycji II/III kwartał 2023 roku
 
Zagospodarowanie terenu inwestycyjnego
Szczegółowe informacje o sprzedaży mieszkań uzyskacie Państwo w Dziale Członkowskim Spółdzielni, ul. Strzelców Karpackich 2A/9, nr tel. 508-074-945.
Wróć do spisu treści