Walne Zgromadzenie - SM Poludnie Gdańsk

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Walne Zgromadzenie


Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku


Załącznik nr 1 do Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku


Załącznik nr 2 do Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku


Załącznik nr 3 do Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku

Dokumenty związane ze zwołaniem przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku Walnego Zgromadzenia w dniach 22.05.2018r. i 24.05.2018r.:


 Dokumenty związane ze zwołaniem przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku Walnego Zgromadzenia w dniach 27.06.2017r. i 29.06.2017r.:

a)  zawiadomienie o zwołaniu WZ,
b)  sprawozdanie zarządu z działalności spółdzielni w 2016 roku,
c)  sprawozdanie z działalności rady nadzorczej w 2016 roku.Dokumenty związane ze zwołaniem przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku Walnego Zgromadzenia w dniach 14.06.2016r. i 20.06.2016r.:


a) odpis uchwały RN nr 7/RN/16 w sprawie podziału uprawnionych członków do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
b) uzupełniony porządek obrad i zawiadomienie o zwołaniu WZ 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego