Walne Zgromadzenie - SM Poludnie Gdańsk

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Walne Zgromadzenie


Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku


Załącznik nr 1 do Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku


Załącznik nr 2 do Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku


Załącznik nr 3 do Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku

Dokumenty związane ze zwołaniem przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku Walnego Zgromadzenia w dniach 21.05.2019r. i 28.05.2019r.:


 Dokumenty związane ze zwołaniem przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku Walnego Zgromadzenia w dniach 22.05.2018r. i 24.05.2018r.:


 Dokumenty związane ze zwołaniem przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku Walnego Zgromadzenia w dniach 27.06.2017r. i 29.06.2017r.:
Dokumenty związane ze zwołaniem przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku Walnego Zgromadzenia w dniach 14.06.2016r. i 20.06.2016r.:


a) odpis uchwały RN nr 7/RN/16 w sprawie podziału uprawnionych członków do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
b) uzupełniony porządek obrad i zawiadomienie o zwołaniu WZ 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego