Rada Nadzorcza - SM Poludnie Gdańsk

Przejdź do treści
RADA NADZORCZA

Podstawa prawna:
1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
2. Regulamin Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku, które odbyło się w dwóch częściach w dniu 21 maja 2019 roku i 28 maja 2019 roku dokonało wyboru rady nadzorczej X-tej kadencji i uchwałą nr 10/WZ/19 zatwierdziło wybór członków Rady Nadzorczej na lata 2019-2022.

Na zwołanym przez Zarząd Spółdzielni, na podstawie § 95 ust. 2 Statutu Spółdzielni,
w dniu 7 czerwca 2019 roku pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku ukonstytuowała się następująco:

1. Aniela Matkowska-Bławat - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Bogdan Radys - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Jerzy Bistram - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Zenon Bara - członek
5. Wojciech Klein - członek
6. Maciej Sosiński - członek
7. Tomasz Szumski - członek

W Radzie Nadzorczej działają dwie komisje problemowe, które ukonstytuowały się następująco:

I. KOMISJA REWIZYJNA
- Wojciech Klein - Przewodniczący
- Bogdan Radys - Zastępca Przewodniczącego
- Zenon Bara - Sekretarz

II. KOMISJA EKSPLOATACYJNO - TECHNICZNA
- Maciej Sosiński - Przewodniczący
- Jerzy Bistram - Zastępca Przewodniczącego
- Tomasz Szumski - Sekretarz
Szanowni Państwo

Rada Nadzorcza Spółdzielni mając na względzie potrzeby mieszkańców oraz nadal obowiązujący na obszarze kraju stan epidemii zdecydowała o nie wyznaczaniu wiążących terminów pełnienia dyżuru członków Rady Nadzorczej. W przypadku zgłoszenia przez członków potrzeby spotkania z członkiem Rady termin będzie ustalany indywidulanie.

Protokół RN z 22.11.2021r.
Protokół RN z 18.10.2021r.
Protokół RN z 20.09.2021r.
Protokół RN z 23.08.2021r.
Protokół RN z 26.07.2021r.
Protokół RN z 28.06.2021r.
Protokół RN z 24.05.2021r.
Protokół RN z 26.04.2021r.
Protokół RN z 29.03.2021r.
Protokół RN z 22.02.2021r.
Protokół RN z 25.01.2021r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 14.12.2020 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 23.11.2020 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 26.10.2020 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 21.09.2020 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 17.08.2020 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 27.07.2020 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 22.06.2020 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 11.05.2020 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 20.04.2020 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 30.03.2020 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 24.02.2020 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 13.01.2020 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 16.12.2019 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 25.11.2019 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 12.11.2019 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 28.10.2019 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 21.10.2019 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 07.10.2019 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 23.09.2019 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 26.08.2019 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 07.06.2019 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 13.05.2019 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 15.04.2019 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 18.03.2019 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 25.02.2019 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 28.01.2019 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 17.12.2018 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 26.11.2018 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 29.10.2018 r.  
Wyciąg z protokołu RN z dnia 24.09.2018 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 27.08.2018 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 03.07.2018 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 11.06.2018 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 14.05.2018 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 16.04.2018 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 26.03.2018 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 26.02.2018 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 29.01.2018 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 18.12.2018 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 20.11.2017 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 16.10.2017 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 25.09.2017 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 07.09.2017 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 28.08.2017 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 19.06.2017 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 31.05.2017 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 11.04.2017 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 20.03.2017 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 27.02.2017 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 30.01.2017 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 19.12.2016 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 29.11.2016 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 24.10.2016 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 27.09.2016 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 29.08.2016 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 01.07.2016 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 09.06.2016 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 19.05.2016 r.

Wyciag z protokołu RN z dnia 28.04.2016 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 10.03.2016 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 11.02.2016 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 28.01.2016 r.


Wyciąg z protokołu RN z dnia 17.12.2015 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 26.11.2015 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 27.10.2015 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 29.09.2015 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 20.08.2015 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 02.07.2015 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 28.05.2015 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 28.04.2015 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 24.03.2015 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 17.02.2015 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 08.01.2015 r.Wyciąg z protokołu RN z dnia 16.12.2014 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 25.11.2014 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 28.10.2014 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 23.09.2014 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 27.08.2014 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 29.07.2014 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 27.05.2014 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 29.04.2014 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 25.03.2014 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 06.03.2014 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 18.02.2014 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 08.01.2014 r.Wyciąg z
protokołu RN z dnia 18.12.2013 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 26.11.2013 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 29.10.2013 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 24.09.2013 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 28.08.2013 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 01.07.2013 r.
Wróć do spisu treści