Rada Nadzorcza - SM Poludnie Gdańsk

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA
Podstawa prawna:

1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
2. Regulamin Rady Nadzorczej
3. Regulaminy komisji Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku, które odbyło się 14 i 20 czerwca 2016 roku dokonało wyboru rady nadzorczej
IX-tej kadencji i uchwałą nr 11/WZ/16 stwierdziło, że wybór członków rady nadzorczej kadencji 2016-2019 został przeprowadzony w głosowaniu tajnym i w trybie określonym
w „Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej »Południe«
w Gdańsku”.

Na zwołanym przez zarząd spółdzielni, w trybie §27 pkt 2 „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia”, na dzień 1 lipca 2016 roku pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku ukonstytuowała się następująco:

1. CIEPŁUCHA Maria - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. ŚLIWIŃSKA-SOSIŃSKA Elżbieta - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. RADYS Bogdan - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. KĘPIŃSKI Jacek - członek
5. LOOSE Maria - członek
6. PIÓRECKI Jerzy - członek
7. POTOCKA Ewelina - członek


W Radzie Nadzorczej działają dwie komisje problemowe, które ukonstytuowały się następująco:

I. KOMISJA REWIZYJNA
- Bogdan Radys - Przewodniczący
- Maria Loose - Z-ca Przewodniczącego
- Ewelina Potocka - Sekretarz

II. KOMISJA EKSPLOATACYJNO - TECHNICZNA
- Elżbieta Śliwińska-Sosińska - Przewodniczący
- Jacek Kępiński - Z-ca Przewodniczącego
- Jerzy Piórecki - Sekretarz

Szanowni Państwo

Informujemy, że najbliższy DYŻUR CZŁONKA RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku odbędzie się w godzinach od 16:00 do 17:00 w siedzibie Spółdzielni przy
ul. Strzelców Karpackich 1, w dniach:
- 7 stycznia 2019 roku – poniedziałek,
- 4 lutego 2019 roku – poniedziałek,
- 4 marca 2019 roku – poniedziałek,
- 8 kwietnia 2019 roku – poniedziałek,
- 6 maja 2019 roku – poniedziałek.

Miejsce dyżuru wskaże pracownik Działu Członkowsko-Samorządowego i Kadr lub Sekretariatu Spółdzielni
Wyciąg z protokołu RN z dnia 17.12.2018 r. 
Wyciąg z protokołu RN z dnia 26.11.2018 r. 
Wyciąg z protokołu RN z dnia 29.10.2018 r.  
Wyciąg z protokołu RN z dnia 24.09.2018 r. 
Wyciąg z protokołu RN z dnia 27.08.2018 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 03.07.2018 r.
Wyciągprotokołu RN z dnia 11.06.2018 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 14.05.2018 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 16.04.2018 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 26.03.2018 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 26.02.2018 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 29.01.2018 r. 

Wyciąg protokołu RN z dnia 18.12.2018 r. 
Wyciąg protokołu RN z dnia 20.11.2017 r. 
Wyciąg protokołu RN z dnia 16.10.2017 r. 

Wyciąg protokołu RN z dnia 25.09.2017 r. 

Wyciąg protokołu RN z dnia 07.09.2017 r. 

Wyciąg protokołu RN z dnia 28.08.2017 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 19.06.2017 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 31.05.2017 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 11.04.2017 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 20.03.2017 r.

Wyciąg protokołu RN z dnia 27.02.2017 r.

Wyciąg protokołu RN z dnia 30.01.2017 r.

Wyciąg protokołu RN z dnia 19.12.2016 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 29.11.2016 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 24.10.2016 r.

Wyciąg protokołu RN z dnia 27.09.2016 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 29.08.2016 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 01.07.2016 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 09.06.2016 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 19.05.2016 r.

Wyciag z protokołu RN z dnia 28.04.2016 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 10.03.2016 r.
Wyciąg protokołu RN z dnia 11.02.2016 r.
Wyciągprotokołu RN z dnia 28.01.2016 r.


Wyciąg z protokołu RN z dnia 17.12.2015 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 26.11.2015 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 27.10.2015 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 29.09.2015 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 20.08.2015 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 02.07.2015 r.

Wyciąg protokołu RN z dnia 28.05.2015 r.

Wyciąg protokołu RN z dnia 28.04.2015 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 24.03.2015 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 17.02.2015 r.
Wyciąg z protokołu RN z dnia 08.01.2015 r.Wyciąg z protokołu RN z dnia 16.12.2014 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 25.11.2014 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 28.10.2014 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 23.09.2014 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 27.08.2014 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 29.07.2014 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 27.05.2014 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 29.04.2014 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 25.03.2014 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 06.03.2014 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 18.02.2014 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 08.01.2014 r.Wyciąg z
protokołu RN z dnia 18.12.2013 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 26.11.2013 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 29.10.2013 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 24.09.2013 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 28.08.2013 r.

Wyciąg z protokołu RN z dnia 01.07.2013 r.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego