Zarząd - SM Poludnie Gdańsk

Przejdź do treści

Zarząd

 Podstawa prawna:
- Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku
- Regulamin Zarządu
Wyboru członków Zarządu zgodnie ze swoimi kompetencjami dokonuje Rada Nadzorcza.
 

Od dnia 01 stycznia 2020 roku w Zarząd Spółdzielni działa w składzie:  


Hanna Ulewicz – Prezes Zarządu odpowiedzialna za całokształt działalności Spółdzielni, a w szczególności za sprawy członkowsko-mieszkaniowe, działalność organizacyjno-samorządową, działalność społeczną, kulturalną, rekreacyjną i sportową, sprawy techniczne i eksploatacyjne zasobów mieszkaniowych wraz z pielęgnacją terenów zielonych osiedla.


 
[wakat] Zastępca Prezesa Zarządu odpowiedzialna za całokształt spraw związanych z przygotowaniem, realizacją i okresem gwarancji inwestycji, gospodarką gruntami oraz sprawy techniczne zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.


Anna Gadomska – Członek Zarządu – Główna Księgowa odpowiedzialna za całokształt spraw finansowych Spółdzielni.Protokół Zarządu z dnia: 2024-01-09
Protokół Zarządu z dnia: 2024-01-16
Protokół Zarządu z dnia: 2024-02-01
Protokół Zarządu z dnia: 2024-02-13
Protokół Zarządu z dnia: 2024-02-21


Protokół Zarządu z dnia: 2023-01-05
Protokół Zarządu z dnia: 2023-01-24
Protokół Zarządu z dnia: 2023-02-07
Protokół Zarządu z dnia: 2023-02-21
Protokół Zarządu z dnia: 2023-03-14
Protokół Zarządu z dnia: 2023-03-21
Protokół Zarządu z dnia: 2023-03-28
Protokół Zarządu z dnia: 2023-04-04
Protokół Zarządu z dnia: 2023-04-18
Protokół Zarządu z dnia: 2023-05-09
Protokół Zarządu z dnia: 2023-05-23
Protokół Zarządu z dnia: 2023-06-13
Protokół Zarządu z dnia: 2023-06-20
Protokół Zarządu z dnia: 2023-07-04
Protokół Zarządu z dnia: 2023-07-28
Protokół Zarządu z dnia: 2023-08-22
Protokół Zarządu z dnia: 2023-08-30
Protokół Zarządu z dnia: 2023-09-05
Protokół Zarządu z dnia: 2023-09-14
Protokół Zarządu z dnia: 2023-09-21
Protokół Zarządu z dnia: 2023-10-10
Protokół Zarządu z dnia: 2023-10-17
Protokół Zarządu z dnia: 2023-11-06
Protokół Zarządu z dnia: 2023-11-21
Protokół Zarządu z dnia: 2023-11-29
Protokół Zarządu z dnia: 2023-12-08
Protokół Zarządu z dnia: 2023-12-13


Protokół Zarządu z dnia: 2022-01-18
Protokół Zarządu z dnia: 2022-01-11
Protokół Zarządu z dnia: 2022-02-01
Protokół Zarządu z dnia: 2022-02-15
Protokół Zarządu z dnia: 2022-03-01
Protokół Zarządu z dnia: 2022-03-08
Protokół Zarządu z dnia: 2022-03-22
Protokół Zarządu z dnia: 2022-03-29
Protokół Zarządu z dnia: 2022-04-12
Protokół Zarządu z dnia: 2022-04-26
Protokół Zarządu z dnia: 2022-05-10
Protokół Zarządu z dnia: 2022-05-17
Protokół Zarządu z dnia: 2022-06-15
Protokół Zarządu z dnia: 2022-06-21
Protokół Zarządu z dnia: 2022-07-12
Protokół Zarządu z dnia: 2022-07-26
Protokół Zarządu z dnia: 2022-08-09
Protokół Zarządu z dnia: 2022-08-23
Protokół Zarządu z dnia: 2022-09-06
Protokół Zarządu z dnia: 2022-09-14
Protokół Zarządu z dnia: 2022-10-03
Protokół Zarządu z dnia: 2022-10-18
Protokół Zarządu z dnia: 2022-11-02
Protokół Zarządu z dnia: 2022-11-15
Protokół Zarządu z dnia: 2022-11-23
Protokół Zarządu z dnia: 2022-12-06


Protokół Zarządu z dnia: 2021-01-12
Protokół Zarządu z dnia: 2021-01-19
Protokół Zarządu z dnia: 2021-02-02
Protokół Zarządu z dnia: 2021-02-16
Protokół Zarządu z dnia: 2021-03-02
Protokół Zarządu z dnia: 2021-03-16
Protokół Zarządu z dnia: 2021-03-23
Protokół Zarządu z dnia: 2021-04-13
Protokół Zarządu z dnia: 2021-04-21
Protokół Zarządu z dnia: 2021-05-06
Protokół Zarządu z dnia: 2021-05-27
Protokół Zarządu z dnia: 2021-05-31
Protokół Zarządu z dnia: 2021-06-15
Protokół Zarządu z dnia: 2021-06-22
Protokół Zarządu z dnia: 2021-06-30
Protokół Zarządu z dnia: 2021-07-06
Protokół Zarządu z dnia: 2021-07-20
Protokół Zarządu z dnia: 2021-07-22
Protokół Zarządu z dnia: 2021-08-10
Protokół Zarządu z dnia: 2021-08-17
Protokół Zarządu z dnia: 2021-08-24
Protokół Zarządu z dnia: 2021-08-31
Protokół Zarządu z dnia: 2021-09-14
Protokół Zarządu z dnia: 2021-09-21
Protokół Zarządu z dnia: 2021-10-05
Protokół Zarządu z dnia: 2021-10-12
Protokół Zarządu z dnia: 2021-11-03
Protokół Zarządu z dnia: 2021-11-09
Protokół Zarządu z dnia: 2021-11-16
Protokół Zarządu z dnia: 2021-12-07
Protokół Zarządu z dnia: 2021-12-28wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2020-01-09
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2020-01-28
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2020-02-04
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2020-02-18
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2020-03-10
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2020-03-17
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2020-03-24
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2020-04-15
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2020-04-28
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2020-05-05
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2020-05-19
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2020-05-22
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2020-06-10
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2020-06-16
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2020-07-07
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2020-07-21
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2020-08-04
Protokół Zarządu z dnia: 2020-08-18
Protokół Zarządu z dnia: 2020-09-01
Protokół Zarządu z dnia: 2020-09-15
Protokół Zarządu z dnia: 2020-09-29
Protokół Zarządu z dnia: 2020-10-13
Protokół Zarządu z dnia: 2020-10-20
Protokół Zarządu z dnia: 2020-11-03
Protokół Zarządu z dnia: 2020-11-17
Protokół Zarządu z dnia: 2020-12-01
Protokół Zarządu z dnia: 2020-12-15
Protokół Zarządu z dnia: 2020-12-30
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-01-16
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-01-22
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-02-05
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-02-19
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-03-13
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-03-27
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-04-09
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-04-23
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-05-07
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-05-15
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-05-23
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-06-04
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-06-11
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-06-25
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-07-02
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-07-09
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-07-18
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-07-23
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-08-06
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-08-20
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-09-03
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-09-17
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-10-09
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-10-15
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-10-23
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-10-29
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-11-18
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-12-03
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-12-10
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2019-12-30
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-01-23
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-02-20
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-03-07
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-03-22
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-04-05
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-04-18
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-04-25
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-05-08
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-05-21
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-06-05
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-06-12
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-06-26
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-07-04
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-07-10
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-07-20
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-08-14
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-08-21
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-09-11
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-09-18
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-10-02
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-10-17
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-10-30
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-11-06
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-11-20
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-12-04
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-12-18
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2018-12-28
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-01-05
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-01-17
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-01-24
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-02-09
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-02-23
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-03-07
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-03-21
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-04-06
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-04-18
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-05-11
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-05-23
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-05-31
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-06-06
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-06-30
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-07-05
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-07-11
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-07-25
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-08-08
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-08-22
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-09-05
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-09-12
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-09-21
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-10-10
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-10-17
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-10-25
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-11-07
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-11-20
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-11-28
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-12-05
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2017-12-28
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-01-07
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-01-12
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-01-19
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-02-02
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-02-18
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-03-01
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-03-15
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-03-22
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-03-29
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-04-11
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-04-20
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-04-27
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-05-11
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-05-17
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-05-31
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-06-06
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-06-13
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-06-28
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-07-05
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-07-12
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-07-19
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-08-11
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-08-18
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-08-30
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-09-13
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-09-20
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-09-27
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-09-29
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-10-11
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-10-18
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-10-25
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-11-08
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-11-23
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-12-07
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-12-13
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-12-20

wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-01-05
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-01-20
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-01-28
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-02-04
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-02-10
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-02-17
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-02-25
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-03-06
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-03-27
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-04-08
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-04-14
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-04-22
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-04-30
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-05-05
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-05-20
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-06-08
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-06-09
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-06-27
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-07-09
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-07-21
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-08-04
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-08-10
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-08-20
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-09-01
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-09-15
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-10-06
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-10-20
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-11-03
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-11-17
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-12-01
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-12-08
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-12-15
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-12-29wyciąg z protokołu Zarządu: nr 33

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 32

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 31

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 30

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 29

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 28

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 27

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 26

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 25

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 24

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 23

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 22

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 21

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 20

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 19

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 18

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 17

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 16

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 15/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 14/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 13/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 12/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 11/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 10/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 09/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 08/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 07/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 06/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 05/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 04/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 03/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 02/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 01/Z/14


Wróć do spisu treści