Zarząd - SM Poludnie Gdańsk

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zarząd

Podstawa prawna:
- Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
- Regulamin Zarządu
Wyboru członków Zarządu zgodnie ze swoimi kompetencjami dokonuje Rada Nadzorcza.
Od dnia 01 stycznia 2010 roku w Zarząd Spółdzielni działa w składzie:


Prezes Zarządu - Sylwester Wysocki odpowiedzialny za całokształt działalności Spółdzielni, a w szczególności za sprawy członkowsko-mieszkaniowe, działalność organizacyjno-samorządową, gospodarkę gruntami, działalność kulturalną, oświatową, rekreacyjną i sportową Spółdzielni.


Zastępca Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych  Hanna Ulewicz
odpowiedzialna za całokształt spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji, sprawy techniczne i eksploatację zasobów mieszkaniowych wraz z pielęgnacją terenów zielonych osiedla.


Członek Zarządu – Główna Księgowa – Anna Gadomska
odpowiedzialna za całokształt spraw finansowych Spółdzielni


wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-01-07
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-01-12
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-01-19
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-02-02
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-02-18
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-03-01
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-03-15
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-03-22
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-03-29
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-04-11
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-04-20
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2016-04-27

wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-01-05
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-01-20
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-01-28
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-02-04
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-02-10
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-02-17
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-02-25
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-03-06
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-03-27
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-04-08
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-04-14
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-04-22
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-04-30
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-05-05
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-05-20
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-06-08
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-06-09
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-06-27
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-07-09
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-07-21
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-08-04
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-08-10
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-08-20
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-09-01
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-09-15
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-10-06
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-10-20
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-11-03
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-11-17
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-12-01
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-12-08
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-12-15
wyciąg z protokołu Zarządu z dnia: 2015-12-29wyciąg z protokołu Zarządu: nr 33

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 32

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 31

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 30

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 29

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 28

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 27

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 26

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 25

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 24

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 23

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 22

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 21

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 20

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 19

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 18

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 17

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 16

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 15/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 14/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 13/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 12/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 11/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 10/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 09/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 08/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 07/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 06/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 05/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 04/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 03/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 02/Z/14

wyciąg z protokołu Zarządu: nr 01/Z/14


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego